Pages

Tuesday, October 2

Mutiara Kata Pagi Selasa


“ Kita cenderung berfikir bahawa idea kita adalah hasil daripada kebijaksanaan diri sendiri tetapi pada hakikatnya, ia adalah hasil pengalaman melalui pergaulan kita di luar”.

~Konosuke Matsushita


No comments:

Post a Comment